Vårt siste blide tilskudd i tannhelseteamet var utplassert hos oss da hun studerte, og har siden 2015 var fast ansatt.