Vi tilbyr

Vi utfører de fleste typer behandlinger, for eksempel:

 • Forebyggende behandling (informasjon, veiledning).
 • Undersøkelse og kartlegging av behandlingsbehov – du kan få laget en behandlingsplan med ulike behandlingsalternativer og kostnadsoverslag.
 • Puss og rens – med fjerning av tannstein og for eksempel Airflow (sandblåsing/saltspyling) som fjerner misfarging.
 • Akuttbehandling – ved for eksempel mistet fylling, brukket tann eller tannverk, der vi tilstreber å gi deg time så snart det er ledig tid.
 • Behandling mot tannkjøttsykdom/marginal periodontitt.
 • Godkjent implantatbehandling for trygdekontorets regning.
 • Konserverende behandling – for eksempel reparering av hull med hvite fyllinger.
 • Kroner og broer – erstatning av ødelagte eller tapte tenner.
 • Tannproteser (gebiss) – ved delvis- eller helt tanntap.
 • Tannbleking – enten utført i sin helhet i en seanse på tannlegekontoret eller ved at vi lager tilpassede blekeskinner til kunden som så utfører tannblekingen hjemme.
 • Tilvenning til tannbehandling – hvis du har tannlegeskrekk eller tannbehandlingsfrykt vi har god erfaring med å hjelpe deg med dine problemer. Si gjerne ifra når du bestiller time, eller til tannlegen via et helseskjema eller direkte til behandleren.
 • Bittskinner og stabiliseringsskinner – mot for eksempel kjeveleddsproblemer, ømme tyggemuskler, tanngnissing og tannslitasje.
 • Tanntrekking.
 • Rotfylling.
 • Oppfølging av trygderettigheter relatert til tannbehandling. Vi har direkte oppgjør med Helfo.
 • Regelmessig innkalling til undersøkelse tilpasset behov.
 • Samarbeid med spesialister.