MNTF (Medlem av norsk tannlegeforening.) Ferdig utdannet tannlege januar 2010, og har arbeidet ved klinikken siden 2011.