MNTpF (Medlem av norsk tannpleierforening.) Har vært tannpleier siden 1989, og har arbeidet ved tannklinikken siden 1997.