MNTF (Medlem av norsk tannlegeforening.) Har vært tannlege siden 1985. Driver av klinikken.